Close

7.4.2017

Zápis do mateřské školy

Mateřská škola oznamuje, že zápis k docházce od 1. 9. 2017 se koná ve čtvrtek 4. května 2017 a v pátek 5. května 2017 od 8 do 9 hodin a od 14 do 15 hodin. Rodiče předloží u zápisu žádost o přijetí, rodný list dítěte a průkaz totožnosti.

Kritéria pro přijímání dětí

  1. Děti s odloženou školní docházkou a děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 5 let (pro ně je předškolní vzdělávání povinné) z Dolní Rožínky a z okolních spádových obcí (Blažkov, Milasín, Bukov, Střítež, Moravecké Pavlovice, Horní Rozsíčka, Dolní Rozsíčka).
  2. Děti narozené do 31. 8. 2013 z Dolní Rožínky a spádových obcí (viz bod 1) v pořadí dle věku (od nejstaršího po nejmladší dítě).
  3. Děti, které nespadají do bodu 1 a 2 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity.

Rodiče budou informováni o zařazení dětí do MŠ do 30 dnů po odevzdání přihlášky.

Žádost si může zákonný zástupce vyzvednout u vedoucí učitelky mateřské školy nebo vytisknout zde:

[button color=orange type=info size=small align=left]Žádost[/button]