Close

5.4.2017

Výsledky zápisu do 1. třídy

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodla dne 5. 4. 2017  svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v současném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v současném znění, takto:

[table id=15 /]