Close

2.4.2017

Výjezdní program recyklohraní

Žáci 1.-5. třídy si v pondělí 27. 3. 2017 v programu zaměřeném na třídění odpadu vyzkoušeli, jak je možné chovat se k přírodě ohleduplně. Postupně se ve všech ročnících učili dávat několikrát šanci obyčejnému použitému papíru, plastovým lahvím a ostatnímu (na první pohled) nepoužitelnému odpadu.

Díky výjezdnímu programu Recyklohraní, který se nyní uskutečňuje v Kraji Vysočina, děti strávily 45 minut zajímavého a poutavého povídání o předcházení vzniku a zpracování odpadu.