Close

Soutěže

Bramborová medaile za šplh

14. března se uskutečnilo okresní kolo soutěže ve šplhu, do kterého z obvodního kola postoupili 4 šplhači, kteří se umístili na medailových pozicích v kole  obvodním: Štěpán Janeček (2. třída) Jaroslav Holý (4. třída) Světlana Burianová (5. třída) František Pavelka (5. třída)

Read More

Historická bitva

na Rožínce, ve Žďáře a brzy i v Pelhřimově Naše škola se i v letošním roce zapojila do olympiády z dějepisu. S nástrahami zadání s tematickým zaměřením „Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové v 18. století“ si nejlépe poradily a své znalosti prokázaly Adéla Králová a Iveta Štouračová z 9. třídy. Dívky se […]

Read More

Fiktivní firma 2017

Každý rok se žáci 9. třídy zúčastňují soutěže Fiktivní firma, kterou pořádá SOŠ Nové Město na Moravě.   Letos jsme opět vyslali dvě družstva a v předvánočním čase dorazili do Nového Města. Studenti maturitního oboru měli připravený  vánočně zaměřený program plný scének, hudby a zpěvu. Samozřejmě došlo i na samotnou soutěž. 

Read More

Už známe vítěze!

Adéla Králová a Iveta Štouračová z 9. třídy si nejlépe poradily s otázkami školního kola 46. ročníku dějepisné olympiády, které se týkaly ženy, matky a panovnice Marie Terezie. Obě děvčata prokázala výborné znalosti historie Habsburků v 18. století a postupují do okresního kola, které se bude konat v lednu ve Žďáru nad Sázavou. Holkám přejeme hodně štěstí!

Read More

Těžká bitva s historií

Dne 21.března 2016 proběhl souboj mezi 28 žáky – milovníky historie, kteří postoupili z okresního do krajského kola dějepisné olympiády. Bitva se odehrála v Pelhřimově a trvala 90 minut. Adéla Králová z 8. třídy vedla rovnocenný boj s rodem Lucemburků, ale v průběhu rytířského klání přišla zrada ze strany umělců a inteligence gotické doby. Naše bojovnice sice patřila k 27 poraženým, […]

Read More

Ať žije dějepis aneb Lucemburkové v našich dějinách

Dne 18. ledna 2016 proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády ve Žďáru nad Sázavou. Zúčastnili se ho tři žáci naší školy -Králová A., Šmerdová V., Vrbka J., kteří uspěli v kole školním. Nejlepší znalosti o životě i době slavných panovníků z rodu Lucemburků prokázala Adéla Králová z 8. třídy. Z celkového počtu 49 účastníků skončila na velmi pěkném 7. místě […]

Read More