Close

Zápis do mateřské školy

Mateřská škola oznamuje, že zápis k docházce od 1. 9. 2015 se koná ve čtvrtek 12. března 2015 od 8 do 15 hodin. Rodiče předloží u zápisu rodný list dítěte. Do MŠ je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro […]

Read More

Výsledky zápisu do MŠ

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní […]

Read More

Vánoce ve školce

20. prosince přišly do školky Vánoce. Děkujeme maminkám, které donesly cukroví. Paní učitelky ho nachystaly na tácky a připravily dětem u stolečků pohoštění. Při rozbalování dárečků dětem spokojeností zářila očka. Všichni zaměstnanci mateřské školy přejí všem krásné svátky, hodně štěstí a zdraví v roce 2011.

Read More

Vánoční setkání v MŠ

Dne 8. prosince uspořádala mateřská škola vánoční setkání rodičů a dětí. Společně jsme za pomoci paní výtvarnice vytvářeli vánoční zvonečky ubrouskovou metodou. Příjemnou vánoční atmosféru podkreslovaly vánoční melodie. Pro velkou účast a spokojenost všech  doufáme, že se uskuteční další podobná akce.

Read More