Close

Informace

Ovoce do škol

Naše škola se zapojila do programu Ovoce do škol. Program  je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.

Read More

Výsledky srovnávacích testů 3. třídy

Na konci dubna tohoto roku absolvovali žáci 3. třídy celostátní srovnávací testy Stonožka od firmy SCIO, kterého se zúčastnilo celkem 8414 žáků z 589 třetích tříd z 458 škol. Testy zkoumaly znalosti žáků z českého jazyka,  matematiky, angličtiny, vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (prvouka) a také dosahování klíčových kompetencí  žáků. V těchto dnech jsme […]

Read More

Výsledky srovnávacích testů 7. třídy

V dubnu tohoto roku absolvovali žáci 7. třídy celostátní srovnávací testy Stonožka od firmy SCIO, kterého se zúčastnilo celkem 6 473 žáků z 342 sedmých tříd z 237 škol. Testy zkoumaly znalosti žáků z českého jazyka,  matematiky a také všeobecné studijní předpoklady žáků. V těchto dnech jsme obdrželi podrobné výsledky tohoto testování.

Read More

Dotazník pro rodiče žáků

Vážení rodiče, blíží se konec školního roku a tak bychom ho rádi spolu s vámi zhodnotili. Připravili jsme pro vás několik otázek, které nám poskytnou cenné informace o tom, co se nám daří, ale i o tom, co je třeba zlepšit, na čem máme dále pracovat. V závěru dotazníku máte možnost sdělit nám cokoliv, co […]

Read More