Close

Informace

Informace ze školní jídelny

Upozorňujeme strávníky, že odhlásit nebo přihlásit oběd je možné den předem. V den odběru oběda lze oběd odhlásit nebo přihlásit pouze do 6.00 hod. Po 6.00 hod. již oběd odhlásit nelze (již se vaří). Pokud je strávník nemocen, může si oběd odebrat v jídlonosiči za obvyklou cenu (jako při přítomnosti ve škole). Další dny nemoci […]

Read More

Zahájení školního roku 2016-17

Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září v 7.45 hod. v jednotlivých třídách. Vyučování bude ukončeno v 8.30 hod. Žáci si přinesou přezůvky  a psací potřeby, aby si mohli zapsat rozvrh hodin. Žáci 1. třídy budou slavnostně přivítaní v budově 1. stupně v 9 hodin. V pátek 2. září bude vyučování probíhat podle platných rozvrhů […]

Read More

Loučení se školním rokem 2015/16

Školní rok 2015/2016 je za námi. Byl to rok náročný, ale úspěšný. Žáci se zapojili do mimoškolních činností, zúčastnili se mnoha soutěží – okresních i krajských, absolvovali plavecký a lyžařský výcvik, dokonce živě vysílali v televizi. Vyvrcholením pak byla Akademie 2016. 

Read More

Výběrová řízení na školní rok 2016/2017

[su_box box_color=“#e81400″ title=“Vedení ZŠ a MŠ Dolní Rožínka vyhlašuje výběrová řízení na následující pozice:“] [su_accordion] [su_spoiler title=“učitel(ka) 2. stupně základní školy pro výuku předmětu MATEMATIKA“ style=“fancy“] [su_row][su_column size=“1/5″][/su_column] [su_column size=“4/5″]POŽADUJEME: [su_list icon=“icon: check“] ukončené magisterské studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ, chuť zapojit se do všech aktivit […]

Read More