Close

Mateřská škola

Vše, co se týká mateřské školy.

Výsledky zápisu do mateřské školy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

Read More

Omluva za uzavření mateřské školy

Ředitel ZŠ a MŠ Dolní Rožínka se omlouvá za uzavření mateřské školy v době jarních prázdnin. Uzavření nebylo plánováno, provoz měl po celou dobu prázdnin probíhat bez přerušení. V pátek 5. února 2016 v odpoledních hodinách se vedoucí učitelka neoprávněně rozhodla školku uzavřít, aniž by informovala ředitele školy. Tímto rozhodnutím hrubě porušila pracovní povinnosti, za […]

Read More

Provoz mateřské školy 29.-30. 10.

Mateřská škola informuje rodiče dětí, že provoz školky během školních prázdnin 29. a 30. října nebude přerušen. MŠ bude v provozu vždy od 6.30 hod. do 15 hod. Prázdniny během školního roku se týkají pouze žáků základní školy. Provoz v mateřské škole závisí pouze na zájmu rodičů.

Read More