Close

20.12.2016

Poděkování za sponzorský dar

14. října 2016 podnikli žáci 1.-3. třídy v rámci projektu Tady jsem doma – Regionální folklór do škol vlastivědnou vycházku do Bukova a do Stříteže, během níž žáci poznávali místa, která jsou zachycená v našich pověstech. Jednou z takových pověstí je i pověst Poklad na Lísku, a tak se žáci vypravili i na zříceninu tohoto hradu. Obrátili se proto na Mgr. Oksanu Zimáčkovou s žádostí o povolení vstupu na hrad. Paní magistra jim vstup ochotně umožnila a projekt ji zaujal natolik, že se rozhodla podpořit naši školu sponzorským darem 20.000 Kč. Za tento dar na podporu vzdělávacích aktivit školy jí velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci s ní.