Close

Poděkování za sponzorský dar

14. října 2016 podnikli žáci 1.-3. třídy v rámci projektu Tady jsem doma – Regionální folklór do škol vlastivědnou vycházku do Bukova a do Stříteže, během níž žáci poznávali místa, která jsou zachycená v našich pověstech. Jednou z takových pověstí je i pověst Poklad na Lísku, a tak se žáci vypravili i na zříceninu tohoto […]

Read More

Už známe vítěze!

Adéla Králová a Iveta Štouračová z 9. třídy si nejlépe poradily s otázkami školního kola 46. ročníku dějepisné olympiády, které se týkaly ženy, matky a panovnice Marie Terezie. Obě děvčata prokázala výborné znalosti historie Habsburků v 18. století a postupují do okresního kola, které se bude konat v lednu ve Žďáru nad Sázavou. Holkám přejeme hodně štěstí!

Read More

Poděkování

Vedení základní školy a předsedkyně Rodičů a přátel ZŠ Dolní Rožínka, z. s. děkují všem, kteří se podíleli na přípravě letošní Kateřinské zábavy. Výtěžek bude použit pro žáky na financování kulturních a vzdělávacích programů, zájezdů a exkurzí, výletů, sportovních kurzů (plavecký a lyžařský).

Read More

Chcete si hrát chytře?

Tak to musíte navštívit zábavní vědecký park VIDA! v Brně. Zvídaví šesťáci si přišli na své ve čtvrtek 3.listopadu 2016. A pořádně si to užili! V 9 hodin ráno se pro ně otevřela unikátní výstava plná interaktivních exponátů z tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.

Read More