Close

6.4.2017

Okresní kolo recitační soutěže 2017

28. března 2017 se v ZUŠ Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže – Dětská scéna 2017, kategorie sólový přednes. Do tohoto kola postoupil žák 3. třídy Slávek Tomášek, který v obvodním kole vybojoval 1. místo.

Ani v okresním kole Slávka nezradila tréma, jeho přednes byl na velmi dobré úrovni, zaujal mnohé diváky svou bezprostředností. Do krajského kola ale mohou postoupit pouze dva nejlepší z každé kategorie. Konkurence byla velká, takže se postup tentokrát nezdařil. Slávek však získal novou zkušenost a určitě bude za rok opět bojovat.

Děkujeme mu za vzornou reprezentaci školy.