News Grid

placeholder
Our Kindergarten Anniversary

The perfect class for your child with the best staff and best teachers.

pexels-fauxels-3183197
Spolek Rodiče a přátelé školy – zasedání rodičů

Schůzka spolku Rodiče a přátelé ZŠ Dolní Rožínka, z. s. se uskuteční ve čtvrtek dne 16. září od 14.30  hodin v budově školy na zámku. Na schůzce  se rozhodne o pokračování nebo zániku spolku, v případě pokračování činnosti bude projednán příspěvek na rok 2021/22 a aktivity spolku.

pexels-julian-jagtenberg-103123a
Slavnostní přivítání prvňáčků

Naši noví prvňáčci slavnostně zahájili svůj první školní rok. Přejme jim, ať se jim práce daří, ať mají radost ze svých pokroků i úspěchů a ať se po celý rok mohou učit společně ve škole.

placeholder
Why do aerobically fit children have better Math Skills?

We provided 4 classes with 9 to 12 children earch aged 12 months to 5 years of age.

placeholder
Fall Parents Meeting Day

Our focus on providing individual attention and a well rounded curriculum has helped us become known as one of the best private elementary schools in San Diego county.

placeholder
Drawing and Painting Lessons

We provided 4 classes with 9 to 12 children earch aged 12 months to 5 years of age.

placeholder
Preparing to Christmas

Considering a private elementary school for your child? Del Mar Pines School is one of the best.