Close

Cena stravování ve školní jídelně

Ředitel  Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka stanovil finanční normativ na stravování od 3.1.2012:

[table id=9 /]

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb ., příloha č. 2, budou žáci zařazeni do kategorií podle věku, který dosáhnou v daném školním roce (dosáhne-li ve školním roce dítě věku např. 15 let, je zařazeno do kategorie 15 let už od počátku školního roku, ve kterém 15 let dosáhne).

Děti v době nemoci:

Podle §32 zákona 76/1978 Sb. o školských zařízeních v platném znění školské účelové zařízení zabezpečuje stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole. Proto může být stravování žákům poskytnuto v době nemoci pouze za plnou cenu (včetně režijních nákladů).

[table id=10 /]

Jiní strávníci:

  • zaměstnanci školy 23 Kč
  • cizí strávníci 54 Kč