Close

Úplata v mateřské škole

Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů vydává tuto směrnici:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2 Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Čl. 3 Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 200,- Kč na příslušný kalendářní měsíc. Částka se vybírá zpětně za předchozí měsíc.

Čl. 4 Snížení základní částky úplaty

Ředitel mateřské školy osvobodí od úplaty:

  • zákonného zástupce dítěte, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce,
  • zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • rodiče, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  • fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Čl. 5 Snížení úplaty v případě přerušení provozu

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci podle čl. 3 a 4 této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci. Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.

Čl. 6 Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty řediteli mateřské školy prokáže.

Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. Ředitel školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty. Plátce uhradí úplatu vedoucí učitelce mateřské školy.

Čl. 8 Přechodná a závěrečná ustanovení

Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti od 3.9.2012


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2012/2013 takto:

děti starší 3 neomezená celodenní docházka 200,- Kč
děti 3 – 4 leté polodenní docházka, tj. docházka omezená na docházku 4  hodiny denně, nebo na 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku 140,- Kč
děti mladší 3 let omezená docházka na 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku

200,- Kč

děti 6 leté děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců

0,- Kč

děti 7 leté děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců

200,- Kč

omezení, přerušení provozu přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci

0,- Kč

 

V Dolní Rožínce dne 27. 8. 2012

 

 

Mgr. Vladimír Makovský

ředitel školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..