Close

Vladimír Makovský

Bramborová medaile za šplh

14. března se uskutečnilo okresní kolo soutěže ve šplhu, do kterého z obvodního kola postoupili 4 šplhači, kteří se umístili na medailových pozicích v kole  obvodním: Štěpán Janeček (2. třída) Jaroslav Holý (4. třída) Světlana Burianová (5. třída) František Pavelka (5. třída)

Read More

Rožínka čte dětem 8. 3. – Zdeněk Junák

Naše škola se zapojila do již desátého jubilejního ročníku projektu Bystřicko čte dětem navazujícího na celorepublikovou akci Celé Česko čte dětem. Základní myšlenkou celé akce je zábavnou a nenucenou formou přivést děti ke klasické knize a odpoutat jejich pozornost od počítačových her. Snahou pořadatelů i v letošním roce bude udělat čtení zajímavé a poutavé, aby se na ně děti vždy těšily.  Do […]

Read More

Historická bitva

na Rožínce, ve Žďáře a brzy i v Pelhřimově Naše škola se i v letošním roce zapojila do olympiády z dějepisu. S nástrahami zadání s tematickým zaměřením „Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové v 18. století“ si nejlépe poradily a své znalosti prokázaly Adéla Králová a Iveta Štouračová z 9. třídy. Dívky se […]

Read More

ZOH ve školní družině

Nasaď si lyže a jeď, jeď, jeď!! Přidej!! Jooo, pěkně! Takto se fandilo ve školní družině na zámku, kde si děti vyzkoušely některé z disciplín ZOH. Nebyl problém biatlon, krasobruslení ani curling. Atmosféra byla úžasná, nadšení obrovské a výsledky okouzlující.

Read More

Půjdem spolu do Betléma

aneb Vánoční koledování 2016 V předvánočním čase se 20. prosince uskutečnilo tradiční předvánoční setkání žáků, rodičů, prarodičů a přátel školy u jesliček před budovou školy. Žáci 1. stupně základní školy a žáci dechového oddělení ZUŠ vystoupili s pásmem koled, vánočních písní a říkadel. Nově se nám letos představila kapela žáků 5. třídy, která celý program […]

Read More

Poděkování za sponzorský dar

14. října 2016 podnikli žáci 1.-3. třídy v rámci projektu Tady jsem doma – Regionální folklór do škol vlastivědnou vycházku do Bukova a do Stříteže, během níž žáci poznávali místa, která jsou zachycená v našich pověstech. Jednou z takových pověstí je i pověst Poklad na Lísku, a tak se žáci vypravili i na zříceninu tohoto […]

Read More