Close

Výsledky zápisu do 1. třídy

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodla dne 5. 4. 2017  svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v současném znění, a v souladu […]

Read More

Školní mléko – informace

Vážení rodiče, dodavatel mléčných výrobků nám oznámil, že se velmi omlouvá, ale z technických důvodů je s okamžitou platností ukončena výroba JOVONKY DRINK. Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku a od září nemůže tento produkt do škol dodávat z důvodu Pamlskové vyhlášky, byla by investice do řešení zcela neekonomická. Vedení Bohušovické mlékárny […]

Read More

Výjezdní program recyklohraní

Žáci 1.-5. třídy si v pondělí 27. 3. 2017 v programu zaměřeném na třídění odpadu vyzkoušeli, jak je možné chovat se k přírodě ohleduplně. Postupně se ve všech ročnících učili dávat několikrát šanci obyčejnému použitému papíru, plastovým lahvím a ostatnímu (na první pohled) nepoužitelnému odpadu.

Read More